Motto týdne:

Jediný poklad totiž nalezneme sami ve svém nitru. Věřit sám sobě, svým pocitům, intuici, znovuobjevit svoji přirozenost a už více neodevzdávat svoji sílu a moc nikomu, protože tak se vzdáváme svého pravého Já.


Toho, kdo je plně napojený na ZDROJ, není možné už manipulovat. To je to, o co tady jde. V napojení na svoji Božskou duchovní podstatu jsme opravdu svobodní.-


Abychom propustili minulost, musíme jí sebrat její roli v přítomnosti, nikoli jako její popření, ale jako čin sebelásky, která si uvědomuje, že minulost vytváří přítomnost, ať už ji léčíme nebo ji necháváme nás lámat. Poskytovat kořenům toho, kým jsme dnes, půdu vytvořenou ze včerejších utrpení, je bezděčný projev sebezraňování, který nám zajisté ještě prodlouží naši bolest.


Pro rodiče začíná správná výchova až v momentě, kdy jsou sami srovnaní se svojí minulostí, s výchovou svých rodičů a smíření s linií svého rodu. A zatížení z vlastní rodiny nechtějí předávat svým dětem dál.


Žít v přítomnosti a radosti znamená žít vědomě. Jestliže se ráno, když je venku zataženo a nevlídno, necháte vláčet svými neradostnými emocemi, nemůžete žít vědomě a radostně. Vědomě znamená vnášet do svého dne, do okamžiku, který žiji, klidovou optimistickou myšlenku. Pokud ji necítím, vědomě ji tam dosadím a procítím. Vždycky máte na výběr, jak se chcete cítit. Jestliže k sobě nebudete přistupovat vědomě a tvořivě, začnou vás více ovládat nepříliš láskyplné emoce. Jak se budete cítit, záleží na vás. Pochopte tuto jednoduchost a pracujte s ní.


Váš život je nádherná symfonie, naladěná v souladu a s hudbou vesmíru. Lidé na této zemi tak nějak věří, že jim v jejich symfonii chybí nástoj a jejich nástroj tak není libozvučný. A ti mají málo harmonie i ve svých životech. Celé hledání sebehodnoty spočívá v tom, že si uvědomíte, že jste každičký jedinec symfonií a ne jediným instrumentem. Jakmile ve svém životě pocítíte, že jste součástí větší hudby, budete více schopni zpívat píseň, kvůli které jste sem byli sesláni.


Jste-li schopni uznat své vlastní Světlo v prostředí, které vám je neodráží nazpátek, stáváte se svobodnými a nezávislými. Nezatíženi karmickými aspekty své historie, strachy a iluzemi, jež vás omezovaly, přitáhnete do svého života vztahy, které jsou založeny na lásce a respektu a které zrcadlí vaše probuzené božství.


Buďte sami sebou a druhým dovolte, aby byli jiní.


Musíte si vybrat: žít životem, jaký chcete vy, nebo takovým, který vám vnucují jiní.


Nechci nic měnit a také si nepřeji prožívat minulost znovu. V životě nic nepřichází zbytečně, Jakákoli zkušenost, zejména negativní, je základem budoucích úspěchů a je jen na nás, jak se k problémům postavíme. Úspěch se podobá vrcholu pyramidy, jež se skládá ze správných stupňů. Vše se děje k našemu prospěchu, proto nikdy nesmíme ničeho litovat.

Novinky:
  • Žádné rubriky
Měsíční fáze:
CURRENT MOON

Transformační koučink

Transformační koučink na rozdíl od klasického koučinku přináší větší hloubku poznání a vychází z toho, že klient nachází nejprve svou pravdu, své poznání a pak teprve se propojuje s vnějším prostředím. Každý člověk má v sobě jedinečnost a tu Vám pomůžu odhalit.

V průběhu společného sdílení nepodávám pouze rady a pokyny, své zkušenosti, ale přivádím klienta k poznání sama sebe, k jeho vlastní podstatě. Základ transformačního koučinku je vztah k sobě, začít svým vnitřním poznáváním a uvědoměním a potom teprve řešit vztah k vnějšímu prostředí.

Transformační koučink nám umožňuje nejprve poznat své záměry, ale také obavy a překážky. Poznat sám sebe je proto nejdůležitější částí transformačního koučinku. Získat sebeúctu, sebeuspokojení, radost. Najít sám sebe odhalením skrytých jedinečných vlastností je velkou výzvou. Transformační koučink Vám může v tom velmi pomoci. Nejen odhalit jedinečnost svých skrytých tvůrčích vlastností, ale i podnětné transformační příčiny, jak k těmto vlastnostem dojít.

Transformační koučink je vhodný v těchto oblastech

a/ partnerské vztahy, rodinné vztahy- z nerovnováhy k rovnováze, poznat sám sebe ve vztahu k jiným osobám, transformace všech podstat vnitřního vývoje, odhalení nastavených vzorců s postupným otevřením se novým výzvám, novému obzoru

b/ profesní oblast, odhalení svého tvůrčího potenciálu v sobě, seberealizace, přijmutí svých tvůrčích vlastností, poopravení či změna nastavení přístupu k pracovním činnostem, řešení stávající pracovní činnosti, hledání nové činnosti, příprava pro novou činnost.

 

Den na cestě aneb Transformační cesta do Vaší nové reality

 

Někdy, po letech prožívání života podle po generace vytvářených energetických vazeb, vzorců, programů a předsudků, změna životního směru jde velmi ztuha. Máme pocit, že se stále vracíme a snad, že takhle těžká změna k lepšímu by ani být neměla,  což je mimochodem  snadné alibi nesnažit se o nic. Znamená to zůstat v programu oběti, utrpení, kritiky a jim podobných emočních stavů…

Nevzdávejte to. Povídaní nad šálkem kávy o tom, jak se zachovat ve světě reality, je jistě něco jiného. Pojďme tedy společně do světa. Vyjeďme za hranice běžné reality a transformační cestou se budeme snažit trénovat v cestě za změnou.

Prožijte se mnou den na cestě.

Kamkoliv si vyberete.

V průběhu cesty budeme tvořit svůj program v pravidlech tvorby vlastní reality. Probereme pravidla tvoření reality a následně se postupně během cesty zaměříme na to, co je ve vašem případě potřeba změnit, abyste dosáhli v realitě toho, po čem skutečně toužíte. Dozvíte se mnohé o tom, jakým způsobem tvoříte svoji realitu, proč v ní máte i to, co nechcete a jakým způsobem do ní dostanete to, co chcete. Mluvit spolu budeme o principech tvoření reality. Tyto principy si můžete během samotné cesty vyzkoušet v nahodilých situacích, abyste se je naučili uplatňovat v praxi.

Cíl cesty vybíráte Vy sami podle Vašich preferencí, pocitů, prostě tam, kde Vás srdce táhne či se cítíte dobře.  Či kam se neodvážíte sami. Výlet by měl být spontánním vyjádřením Vašich niterných snů a představ. Jejich korekci už necháme na na aktuálním prožívání.