Motto týdne:

Jediný poklad totiž nalezneme sami ve svém nitru. Věřit sám sobě, svým pocitům, intuici, znovuobjevit svoji přirozenost a už více neodevzdávat svoji sílu a moc nikomu, protože tak se vzdáváme svého pravého Já.


Toho, kdo je plně napojený na ZDROJ, není možné už manipulovat. To je to, o co tady jde. V napojení na svoji Božskou duchovní podstatu jsme opravdu svobodní.-


Abychom propustili minulost, musíme jí sebrat její roli v přítomnosti, nikoli jako její popření, ale jako čin sebelásky, která si uvědomuje, že minulost vytváří přítomnost, ať už ji léčíme nebo ji necháváme nás lámat. Poskytovat kořenům toho, kým jsme dnes, půdu vytvořenou ze včerejších utrpení, je bezděčný projev sebezraňování, který nám zajisté ještě prodlouží naši bolest.


Pro rodiče začíná správná výchova až v momentě, kdy jsou sami srovnaní se svojí minulostí, s výchovou svých rodičů a smíření s linií svého rodu. A zatížení z vlastní rodiny nechtějí předávat svým dětem dál.


Žít v přítomnosti a radosti znamená žít vědomě. Jestliže se ráno, když je venku zataženo a nevlídno, necháte vláčet svými neradostnými emocemi, nemůžete žít vědomě a radostně. Vědomě znamená vnášet do svého dne, do okamžiku, který žiji, klidovou optimistickou myšlenku. Pokud ji necítím, vědomě ji tam dosadím a procítím. Vždycky máte na výběr, jak se chcete cítit. Jestliže k sobě nebudete přistupovat vědomě a tvořivě, začnou vás více ovládat nepříliš láskyplné emoce. Jak se budete cítit, záleží na vás. Pochopte tuto jednoduchost a pracujte s ní.


Váš život je nádherná symfonie, naladěná v souladu a s hudbou vesmíru. Lidé na této zemi tak nějak věří, že jim v jejich symfonii chybí nástoj a jejich nástroj tak není libozvučný. A ti mají málo harmonie i ve svých životech. Celé hledání sebehodnoty spočívá v tom, že si uvědomíte, že jste každičký jedinec symfonií a ne jediným instrumentem. Jakmile ve svém životě pocítíte, že jste součástí větší hudby, budete více schopni zpívat píseň, kvůli které jste sem byli sesláni.


Jste-li schopni uznat své vlastní Světlo v prostředí, které vám je neodráží nazpátek, stáváte se svobodnými a nezávislými. Nezatíženi karmickými aspekty své historie, strachy a iluzemi, jež vás omezovaly, přitáhnete do svého života vztahy, které jsou založeny na lásce a respektu a které zrcadlí vaše probuzené božství.


Buďte sami sebou a druhým dovolte, aby byli jiní.


Musíte si vybrat: žít životem, jaký chcete vy, nebo takovým, který vám vnucují jiní.


Nechci nic měnit a také si nepřeji prožívat minulost znovu. V životě nic nepřichází zbytečně, Jakákoli zkušenost, zejména negativní, je základem budoucích úspěchů a je jen na nás, jak se k problémům postavíme. Úspěch se podobá vrcholu pyramidy, jež se skládá ze správných stupňů. Vše se děje k našemu prospěchu, proto nikdy nesmíme ničeho litovat.

Novinky:
  • Žádné rubriky
Měsíční fáze:
CURRENT MOON

Rekonektivní léčení

Závažné problémy, které máme, nelze vyřešit způsobem myšlení, kterým jsme je vytvořili.
Albert Einstein

Rekonektivní léčení je formou energetického léčení, které spojuje energetické dráhy Vašeho těla s frekvencemi vyšší vibrační úrovně vesmíru. Prostřednictvím energetického spojení přináší člověku dar v podobě zlepšení zdravotního stavu, a to jak na psychické, tak na fyzické úrovni. Jde o účinné léčení, které Vás během terapie přivede do naprosto jiného stavu prožívání vlastní existence. Spolehlivě se realizuje bez ohledu na aspekt víry. Vaším úkolem je pouze přijímat a připustit , že tato inteligentní energie sama ví, která část Vaší osobnosti potřebuje největší pozornost. Ztracená spojení mezi fyzickým a energetickým tělem budou opět obnovena a díky tomu máte opět k dispozici plnohodnotnou informaci a energii. Již samotnou obnovou energetického spojení dochází k léčení. Schopnost vnímat vyšší vibrace nové energie Vám v životě připraví nejedno překvapení, budou se dít věci, o jakých si nedovolíte ani snít. Do léčení nijak nezasahujeme, necháváme vše na inteligenci rekonektivních frekvencí.

Jak terapie působí
Rekonektivní léčení působí na člověka komplexně. Neléčí se nemoc, léčí se celá osobnost, ovšem vždy a jedině k jeho prospěchu. Tato inteligentní síla totiž působí na takové úrovni, jaká je pro jeho stav a rozvoj žádoucí. To se děje na úrovni fyzické, mentální, emocionální a spirituální. Každý se nalézáme na jiném stupni životních zkušeností, na každého působí jiným způsobem. Tato forma léčení je naprosto bezpečná a svým účinkem geniální. Napojením se na tyto nové léčivé frekvence budou tyto mít na Vaše zdraví a související životní okolnosti neuvěřitelný účinek. Z tohoto pohledu je léčení vhodné při jakékoliv životní situaci v životě člověka, protože léčí tímto způsobem emocionální traumata, aniž by si je klient vybavoval a musel se jimi propracovat.

Jak terapie probíhá
Léčení je bezdotykové, probíhá individuálně. Provádí se 1-3x, přičemž ideální je vyhradit si k léčení tři sezení, kdy každé je jedinečné a postupně hlubší a obohacující. Více než tři sezení realizuji výjimečně. Každé setkání představuje hlubokou duševní masáž. V jeho průběhu můžete pociťovat různé reakce /vůně, obrazy, zvuky, doteky/ a všechny jsou právě pro Vás jedinečné a léčivé. Jde o komplexní léčbu celé osobnosti člověka. S podrobným průběhem Vás samozřejmě osobně před terapií seznámím. Vyhraďte si cca 45-60 min.

Reconnection
Reconnection , na rozdíl od Rekonektivní terapie, přináší trvalé znovunapojení Vašeho energetického pole s energetickým polem vesmíru. Opět se to děje prostřednictvím energetických drah na ještě silnější a vývojově vyšší úrovni. Jde o zrychlenou akceleraci životní dráhy člověka a tím pomáháme jasnějšímu pochopení základní podstaty Vašeho bytí. Provádí se jednou za život a projevuje se přílivem energie, schopností samoléčení a zlepšením zdraví, bystří se mozkové funkce, zlepšuje se koncentrace, vyšší vibrační úroveň přináší radost a nadšení do života. Jste spojeni s vesmírem a přirozeně přijímáte jeho rady. Hluboká duchovní přeměna se přenáší na všechny aspekty života. Tuto schopnost léčení jsme kdysi měli všichni, ovšem postupně jsme o ni přišli, proto je její znovuobjevení Dr. Pearlem pro zkvalitnění života skutečným pokrokem pro nás všechny. Provádí se ve dvou po sobě následujících dnech.