Motto týdne:

Jediný poklad totiž nalezneme sami ve svém nitru. Věřit sám sobě, svým pocitům, intuici, znovuobjevit svoji přirozenost a už více neodevzdávat svoji sílu a moc nikomu, protože tak se vzdáváme svého pravého Já.


Toho, kdo je plně napojený na ZDROJ, není možné už manipulovat. To je to, o co tady jde. V napojení na svoji Božskou duchovní podstatu jsme opravdu svobodní.-


Abychom propustili minulost, musíme jí sebrat její roli v přítomnosti, nikoli jako její popření, ale jako čin sebelásky, která si uvědomuje, že minulost vytváří přítomnost, ať už ji léčíme nebo ji necháváme nás lámat. Poskytovat kořenům toho, kým jsme dnes, půdu vytvořenou ze včerejších utrpení, je bezděčný projev sebezraňování, který nám zajisté ještě prodlouží naši bolest.


Pro rodiče začíná správná výchova až v momentě, kdy jsou sami srovnaní se svojí minulostí, s výchovou svých rodičů a smíření s linií svého rodu. A zatížení z vlastní rodiny nechtějí předávat svým dětem dál.


Žít v přítomnosti a radosti znamená žít vědomě. Jestliže se ráno, když je venku zataženo a nevlídno, necháte vláčet svými neradostnými emocemi, nemůžete žít vědomě a radostně. Vědomě znamená vnášet do svého dne, do okamžiku, který žiji, klidovou optimistickou myšlenku. Pokud ji necítím, vědomě ji tam dosadím a procítím. Vždycky máte na výběr, jak se chcete cítit. Jestliže k sobě nebudete přistupovat vědomě a tvořivě, začnou vás více ovládat nepříliš láskyplné emoce. Jak se budete cítit, záleží na vás. Pochopte tuto jednoduchost a pracujte s ní.


Váš život je nádherná symfonie, naladěná v souladu a s hudbou vesmíru. Lidé na této zemi tak nějak věří, že jim v jejich symfonii chybí nástoj a jejich nástroj tak není libozvučný. A ti mají málo harmonie i ve svých životech. Celé hledání sebehodnoty spočívá v tom, že si uvědomíte, že jste každičký jedinec symfonií a ne jediným instrumentem. Jakmile ve svém životě pocítíte, že jste součástí větší hudby, budete více schopni zpívat píseň, kvůli které jste sem byli sesláni.


Jste-li schopni uznat své vlastní Světlo v prostředí, které vám je neodráží nazpátek, stáváte se svobodnými a nezávislými. Nezatíženi karmickými aspekty své historie, strachy a iluzemi, jež vás omezovaly, přitáhnete do svého života vztahy, které jsou založeny na lásce a respektu a které zrcadlí vaše probuzené božství.


Buďte sami sebou a druhým dovolte, aby byli jiní.


Musíte si vybrat: žít životem, jaký chcete vy, nebo takovým, který vám vnucují jiní.


Nechci nic měnit a také si nepřeji prožívat minulost znovu. V životě nic nepřichází zbytečně, Jakákoli zkušenost, zejména negativní, je základem budoucích úspěchů a je jen na nás, jak se k problémům postavíme. Úspěch se podobá vrcholu pyramidy, jež se skládá ze správných stupňů. Vše se děje k našemu prospěchu, proto nikdy nesmíme ničeho litovat.

Novinky:
  • Žádné rubriky
Měsíční fáze:
CURRENT MOON

O Báře

Narodila se ve znamení Berana. Tento dar sudiček do vínku ji obohatil o spoustu životních situací, ze kterých měla možnost čerpat cenné životní zkušenosti a ponaučení. Dodnes se nevyhýbá pádům jen proto, aby se mohla zvednout.

Období cestování, od Uralu po Austrálii, ji obohatilo tolerancí a nadhledem. Dokončila vzdělání na pedagogické a filozofické fakultě, aby se poté nechala vést cestou, kterou považuje za nejdůležitější na své pozemské pouti. Je nadšenou propagátorkou života samotného, zvláště jeho duchovního rozměru, nad kterým nepřestává žasnout s pohledem dítěte. K tomuto nevyčerpatelnému poznání jí mimo jiných pomohli:

1997 Škola alternativní medicíny VITAE, Ing. M. Haluška
1998, 1999 Reiki I, II, Dr. Hodek, M. Kohout
1999 Reflexní terapie, S. Zapletal
2000 Mistr Reiki III,  Dr. Hodek
2008 Mentální techniky, Kateřina Pokorná
2010 Praktik Rekonektivního léčení, Dr. Eric Pearl
2011 Rekvalifikační kurz Rekondiční a sportovní masér, Bc. D. Rozbroj.
2011 Fyzioregenerační stimulace, J. Samiec
2011 Etikoterapie, E. M. Horáková
2015 Dornova metoda I
2016 Dornova metoda II

2020 Kurz krizové intervence, Ostrava

2021 Výcvik krizové intervence II

Při práci vychází ze znalostí a zásad Etikoterapie, Spiritual Response Therapy, používá automatickou kresbu čakrového systému, zhodnocení jeho stavu.

Formou rozhovoru klientovi  nabízí duchovní úhel pohledu na životní situace tak, aby je dotyčný dokázal identifikovat jako katalyzátor událostí následujících, a jejich negativně vnímaný dopad dokázal přetransformovat v  pozitivně motivující přítomnou zkušenost duše.

Obnovuje prostřednictvím duchovních nástrojů harmonický tok energetických substancí a stává se tak nástrojem výměny  informací, které  pomocí kvantového pole způsobí pozitivní změnu ve vnímání pocitů duševních či bolestí fyzických.

Sleduje nejnovější informace v alternativní medicíně, doporučuje léčbu bylinami a přírodními doplňky, makrobiotickou stravu, je průvodcem a rádcem meditativními technikami na cestě osobního rozvoje.

Zdůrazňuje nutnost převzetí osobní zodpovědnosti na cestě za psychickým a fyzickým zdravím a nabízí se jako prostředník,  který může každé bytosti k němu pomoci.

K uzdravení osobnosti klienta používá výhradně duchovní principy Světla.

Za své největší učitele považuje Terezu, Matouše, Lukáše a Štěpána.