Motto týdne:

Jediný poklad totiž nalezneme sami ve svém nitru. Věřit sám sobě, svým pocitům, intuici, znovuobjevit svoji přirozenost a už více neodevzdávat svoji sílu a moc nikomu, protože tak se vzdáváme svého pravého Já.


Toho, kdo je plně napojený na ZDROJ, není možné už manipulovat. To je to, o co tady jde. V napojení na svoji Božskou duchovní podstatu jsme opravdu svobodní.-


Abychom propustili minulost, musíme jí sebrat její roli v přítomnosti, nikoli jako její popření, ale jako čin sebelásky, která si uvědomuje, že minulost vytváří přítomnost, ať už ji léčíme nebo ji necháváme nás lámat. Poskytovat kořenům toho, kým jsme dnes, půdu vytvořenou ze včerejších utrpení, je bezděčný projev sebezraňování, který nám zajisté ještě prodlouží naši bolest.


Pro rodiče začíná správná výchova až v momentě, kdy jsou sami srovnaní se svojí minulostí, s výchovou svých rodičů a smíření s linií svého rodu. A zatížení z vlastní rodiny nechtějí předávat svým dětem dál.


Žít v přítomnosti a radosti znamená žít vědomě. Jestliže se ráno, když je venku zataženo a nevlídno, necháte vláčet svými neradostnými emocemi, nemůžete žít vědomě a radostně. Vědomě znamená vnášet do svého dne, do okamžiku, který žiji, klidovou optimistickou myšlenku. Pokud ji necítím, vědomě ji tam dosadím a procítím. Vždycky máte na výběr, jak se chcete cítit. Jestliže k sobě nebudete přistupovat vědomě a tvořivě, začnou vás více ovládat nepříliš láskyplné emoce. Jak se budete cítit, záleží na vás. Pochopte tuto jednoduchost a pracujte s ní.


Váš život je nádherná symfonie, naladěná v souladu a s hudbou vesmíru. Lidé na této zemi tak nějak věří, že jim v jejich symfonii chybí nástoj a jejich nástroj tak není libozvučný. A ti mají málo harmonie i ve svých životech. Celé hledání sebehodnoty spočívá v tom, že si uvědomíte, že jste každičký jedinec symfonií a ne jediným instrumentem. Jakmile ve svém životě pocítíte, že jste součástí větší hudby, budete více schopni zpívat píseň, kvůli které jste sem byli sesláni.


Jste-li schopni uznat své vlastní Světlo v prostředí, které vám je neodráží nazpátek, stáváte se svobodnými a nezávislými. Nezatíženi karmickými aspekty své historie, strachy a iluzemi, jež vás omezovaly, přitáhnete do svého života vztahy, které jsou založeny na lásce a respektu a které zrcadlí vaše probuzené božství.


Buďte sami sebou a druhým dovolte, aby byli jiní.


Musíte si vybrat: žít životem, jaký chcete vy, nebo takovým, který vám vnucují jiní.


Nechci nic měnit a také si nepřeji prožívat minulost znovu. V životě nic nepřichází zbytečně, Jakákoli zkušenost, zejména negativní, je základem budoucích úspěchů a je jen na nás, jak se k problémům postavíme. Úspěch se podobá vrcholu pyramidy, jež se skládá ze správných stupňů. Vše se děje k našemu prospěchu, proto nikdy nesmíme ničeho litovat.

Novinky:
 • Žádné rubriky
Měsíční fáze:
CURRENT MOON

Krizová intervence

Jakékoliv utrpení, nesoulad, disharmonie, prostě cokoliv čemu nerozumíme, obviňujeme okolí a nevidíme cestu ven, čeká na jediný akt Vašeho projevu, Přijetí. Vím, jak je těžké něco, čemu se bráníme, začlenit do svého života. Jiným úhlem pohledu Vám pomohu porozumět a vysvělit
stav, ve kterém se nacházíte a společně jej přetransformovat v pozitivní zkušenost. Odvažte se nahlédnout a sdílet se mnou Vaši životní zkušenost. Vím, že je Vám dovoleno pomoci v těchto situacích:

 • Cítíte se vyhořelí
 • Jste přepracovaní
 • Máte problémy v partnerství
 • Řešíte problémy v zaměstnání
 • Problémy v komunikaci s dětmi
 • Vztah rodič – teenager
 • Závislosti
 • Potřebujete poradit v osobním růstu
 • Nerozumíte si s nejbližším okolí
 • Prožíváte osobní krizi
 • Problémy se sebepřijetím
 • Problémy s dětmi
 • Nevidíte smysl existence

Nezáleží na tom, zda si budeme psát, povídat po telefonu či se osobně setkávat. Vše léčí.

Ctím zásady etického kodexu zachování mlčenlivosti a přístupu k informacím.

Všichni se sem rodíme s určitým úkolem, který máme pochopit a hlavně splnit. Pak se ale během života něco zkomplikuje, sejdeme z cesty, zpronevěříme se původnímu úkolu.
Tak jednoznačné to samozřejmě zase není, přicházejí varování, abychom se zase vrátili na tu správnou cestu.
Varování přijde první, druhé, desáté…, ale když se nic nezmění a my pořád trváme na svém nesprávném postupu, musí přijít důraznější „domluva“. Věřte, že je to ta pravá příležitost k uvědomění si vlastní hodnoty. A nezvládnete-li to sami, také ke zhodnocení svého stavu prostřednictvím někoho třetího. Cesta totiž vždy existuje.

Nebuďte sami, cítíte-li, že Vám docházejí síly. Pomoc je vždy nablízku…